Günümüz Türkiye güncel sanatında mesafelerin gittikçe belirginleştiği ve güncel sanatın büyük kurumların himayesine girdiği bir dönemde MASA; büyük bütceli projelerin, marka isimlerin kapattığı galerilerin ve diğer holding galerinin aksine, daha alternatif olana ve genç üretimlere yönelecek. Bu bağlamda sadece plastik sanatlar alanını değil; diğer farklı disiplinleri de kapsayacak.

“İddiali olmayan -büyük sahnelerde beylik oyunlar göstermeyen- düzenin peşinden koşan sanat ve ortamını tamamen dışa iten -tüm fazlalıklardan arındırıp sanatçıya kendi başına bir alan açan- bir ortam, uzam olarak MASA herkese açık!”

/////

MASA (lit. Table); Space for Contemporary Art

In today's world of Turkish Contemporary Art, Masa will stand as an alternative to big budget projects, institutionalized art, galleries that work with only a group of well established names, and it will head for a younger production overall. In this context Masa will serve not only Plastic Arts but different disciplines as well.

"As an extension that excludes art created for the system, as an environment that aims to compose an area with no boundaries for the Artist, MASA welcomes everyone!"

Mail: masaprojesi@gmail.com